Yaşam Bilimleri


.

DERGİMİZİN YENİ WEB SİTESİNE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 

New website of Turkish Journal of Life Sciences: http://dergipark.gov.tr/tjls 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

DUYURU


ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN AŞAĞIDA VERİLEN LİNK ÜZERİNDEN MAKALE KABUL ETMEKTEDİR.

http://dergipark.gov.tr/login

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ANATOLIAN BRYOLOGY

Anatolian Bryology Dergisi, karayosunu, ciğerotları ve boynuzotları ile ilgili değişik alanlarda yapılan, morfolojik, mikroskobik yapıları, biyolojik çeşitlilik, koruma, biyoteknoloji, çevre düzenleme, tehlike altındaki türler, tehlike altındaki habitatları, sistematik, vejetasyon, ekoloji, biyocoğrafya, genetik ve tüm briyofitler arasındaki ilişkileri konu alan orijinal makaleleri yayınlar.

 

Tanımlayıcı yada deneysel ve sonuçları net olarak belirlenmiş deneysel çalışmalar kabul edilir. Makale yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazı orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı veya işlem görüyor olmamalıdır. Yayınlanma yeri Türkiye’dir. Bu dergi yılda iki sayı halinde yayınlanır, erişime açık ve ücretsizdir.

 

Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilir. Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir. Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında elektronik posta ile yapılmalıdır. Dergi tüm milletlerdeki araştırmacılara açıktır.

 

Anatolian Bryology tamamen ücresiz, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Medical Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.

Tarandığı/İndekslendiği veri tabanları

 • Agricultural Engineering Abstracts 
 • Agroforestry Abstracts 
 • Biocontrol News and Information 
 • Biofuels Abstracts 
 • Botanical Pesticides 
 • CAB Abstracts 
 • CABI's Environmental Impact 
 • Crop Physiology Abstracts 
 • Crop Science Database 
 • EuroForest Portal 
 • Field Crop Abstracts 
 • Forest Products Abstracts 
 • Forest Science Database 
 • Forestry Abstracts 
 • Google Scholar 
 • Grasslands and Forage Abstracts 
 • Horticultural Science Abstracts 
 • Leisure, Recreation and Tourism Abstracts 
 • Ornamental Horticulture 
 • Plant Breeding Abstracts 
 • Plant Genetic Resources Abstracts 
 • Plant Genetics and Breeding Database 
 • Plant Growth Regulator Abstracts 
 • Plant Protection Database 
 • Review of Agricultural Entomology 
 • Review of Aromatic and Medicinal Plants 
 • Review of Plant Pathology 
 • Seed Abstracts 
 • Soil Science Database 
 • Soils and Fertilizers Abstracts 
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 
 • Weed Abstracts

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Avrasya Terim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Bitki Koruma Bülteni

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Estitüsünün Resmi Yayınıdır...

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cell Membranes and Free Radical Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Derim

DERİM; TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve FAO AGRIS tarafından dizinlenen hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eastern Anatolian Journal of Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Ecological Life Sciences

DOI: 10.12739 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Eurasian Journal of Forest Science

Dünyanın en eski kıtalarındaki orman bilimlerine ait araştırma sonuçlarını Eurasian Journal of Forest Science dergisinde yayınlanmaya davet ediyoruz. Son yıllarda insan toplumunda görülen çok hızlı artış ormanlar üzerinde güncel ve aynı zamanda hiç de tanıdık olmayan yeni sorunların görülmesine neden olmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki toplumu olan orman örtüsü dünyada cereyan eden pek çok çevre sorunlarını tamponlamakta ve meydana gelecek olan sapmaların en az hissedilmesine neden olmaktadır. Ancak ormanların bu etkilere karşı nasıl bir uyum mekanizması çalıştırdığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Eurasian Journal of Forest Science dergisi Avrupa ve Asya toprakları üzerinde var olan çok farklı orman toplumları üzerine yapılan araştırma sonuçlarının bilim insanlarına ulaştırılmasını hedeflemektedir. Orman ekosistemlerine ait bilim dalları çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı için dergimize ulaşan eser başlıkları da örneğin orman topraklarının fiziksel özelliklerinden coğrafik modellere veya ağaçların genetik özelliklerine kadar konu alanını tarayacaktır. Yazarların orman bilimlerinde var olan güncel sorunlara yeni bakış açıları içeren çözümler sunan yayınlar göndermeleri beklenmektedir. Başvurulan eserlerde iyi kaliteli görüntü özelliklerine sahip grafik ve şekil gösterimlerinin bulunması, konuların çarpıcı bir biçimde sunulması ve çalışmaların amacı, bulguları ve vardırılan sonuçları arasında güçlü bir bağ bulunması aranan özellikler arasında olacaktır. Dergimizin tarandığı indeksler ve veri tabanları aşağıdaki gibidir. 

Index Copernicus

Cab Abstracts

WorldCat

Google Scholar

Directory of Research Journal Indexing

Environmental Impact

Crop Physiology Abstracts


 

 
 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

European Journal of Forest Engineering

(EJFE) is a semi-annual peer-reviewed research journal published by Forest Engineering and Technologies Platform in Turkey.

EJFE is an international scientific journal that aims to publish pure and applied researches in the field of forest engineering and technologies. The journal offers original research articles and subject reviews addressing the following of main topics;

 • Forest harvesting and transportation
 • Forest road planning and construction
 • Best management practices to protect soil and water resources
 • Sustainable management of multi-use natural resources
 • Small-scale forest operations
 • Engineering economy, cost estimation
 • Ergonomics, training, safety
 • Engineering solutions for natural disasters
 • Precision forestry and IT applications in forestry activities

EJFE is dedicated to provide an international forum for presenting high quality empirical and theoretical articles concerning technical, economic, and social aspects of forestoperations and technologies.

Aim and Scope

European Journal of Forest Engineering is a peer-reviewed open access journal, which publishes high scientific level research articles and subject reviews, exclusively in English, on topics dealing with forest engineering and technologies. The aims of EJFE are to report existing practices and innovations presented by scientists and professionals in the field of forest engineering, to encourage communication between academic/research institutions and industry, and to bridge the gap between researchers and decision makers. The journal promotes the latest scientific findings, empirical and theoretical researches on following areas; 

 • Forest transportation
 • Wood supply chain and transportation logistics
 • Forest harvesting
 • Forest operations and technologies
 • Forestry mechanization
 • Forest road design
 • Forest road construction and maintenance
 • Forest road infrastructures and their assessment
 • Forest utilization and planning
 • Operations planning
 • Small-scale forest operations
 • Forest biomass harvesting, estimation, and utilization
 • Harvesting non-wood forest products
 • Sustainable forest management studies
 • Best management practices to protect soil and water resources
 • Engineering applications in watersheds
 • Terramechanics in forestry
 • Engineering economy, cost estimation
 • Ergonomics and human factor in forestry
 • Workforce education,  training, and safety
 • Operations Researches (OR) in forestry
 • Engineering solutions for natural disasters
 • Precision forestry applications
 • Monitoring and assessment of forest resources
 • Information Technologies (ITs) in forestry activities
 • GIS and Remote Sensing applications in forestry
 • Forest surveying and photogrammetry

Abbreviated Journal Title

The official abbreviated journal title is Eur J Forest Eng                                                                 

Publication Period

European Journal of Forest Engineering is published in two issues (in April and October) per year.

Open Access Policy

European Journal of Forest Engineering provides immediate open access to its content under open access policy, which guaranty the free and unlimited access, for anyone, to entire content of the all published articles for a greater global exchange of knowledge. The users are free to “read, copy, distribute, print, search or refers to the full text of these articles”, as long as proper attribution and stating EJFE as a source is included.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi University Journal of Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ

Dergimiz  Google Akademik ve TÜBİTAK/ULAKBİM Ulusal Veri Tabanına Girmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hayvansal Üretim

Hayvansal Üretim

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Crop Science and Technology

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IUFS Journal of Biology

Journal Information

IUFS Journal of Biology has been published by Istanbul University Faculty of Science since 1940 and exchanged with the other journals from 38 different Institutions abroad. The new issue of the journal with a new format was published in January 2008 also started to appear on the web site. Advisory board list of the journal consists of both national and international reviewers.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of History and Future

Dergi Hakkında
Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi) Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri sahalarında alanına katkı yapmayı hedefleyen özgün eserlerin, ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla gelişen bir yayın aracıdır. İlk sayısını Aralık 2015’de çıkaran dergimiz, yılda üç kez Aralık, Nisan, Ağustos aylarında yayımlanan ve hem Türkçe hem de İngilizce yazılara yer veren hakemli bir dergidir. Dergimiz, insana ve topluma dair problemleri ele alan özgün ve eleştirel çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler, beşeri bilimler ve dini ilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Yayım sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan maddi bir beklenti içinde olmadan, telif haklarına saygı göstererek bu hakların daima yazara ait olduğu fikrini benimseyerek ve açık erişim politikasından taviz vermeden hareket eden dergimiz, gün geçtikçe indexlenme oranını artırmaktadır. ULAKBİM üyesi olan dergimiz, yayınladığı eserlere DOİ adresi ekleme hakkına kavuşmuştur.
 
 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of International Scientific Researches (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi)

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi) akademik hakemli bir e-dergidir. İnsan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

Yazılardaki sorumluluk yazar(lar)ına aittir. Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar.

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlamaktadır.

Konu başlıkları:

 • Balıkçılık Yönetimi
 • Biyoloji
 • Genetik
 • Ekoloji
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı
 • Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
 • Su Ürünleri Ekonomisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of New Results in Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of the Faculty of Agriculture

ISSN 1300-9036

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University | İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

DERGİMİZİN YENİ WEB ADRESİ

Tübitak Ulakbim DergiPark tarafından oluşturulan yeni Ulusal Dergi Yönetim Sistemi (UDS) kapsamında dergimizin yeni web adresi http://dergipark.gov.tr/jffiu olarak değiştirilmiştir. Makale gönderimlerinin yeni web adresimiz üzerinden yapılması hususu önemle duyurulur.


GENEL BİLGİ VE TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından, 1951 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan, 1998 yılında ulusal hakemli dergi ve 2010 yılından itibaren ise uluslararası hakemli dergi olan "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" ormancılık bilimleri ve bağlantılı disiplinler alanında sağlanan gelişmeleri ve araştırmaları uluslararası alanda araştırmacı, eğitimci ve uygulamacıların bilgisine sunan uluslararası hakemli bir dergidir. 65 yıllık yayın geçmişiyle Türkiye'deki en köklü ormancılık yayını ünvanına sahiptir.

1951-2009 yılları arasında Seri A ve Seri B şeklinde yayınlanan dergimiz, gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonrasında A ve B serileri birleştirilerek 2010 yılından itibaren tek dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yayınlanan sayılarımızda dergimizin Türkçe adında herhangi bir değişiklik yapılmayarak "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi" olarak korunmuştur. Dergimizin 1951-2009 yılları arasında kullandığı "Review of the Faculty of Forestry University of Istanbul" İngilizce adı değiştirilerek "Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University" olarak belirlenmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında, ISSN Türkiye Ajansı'na 05 Şubat 2010 ve 18 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan başvurular ile ISSN 0535-8418 ve e-ISSN 1309-6257 numaraları dergimize verilmiştir.

2014 yılında dergimiz yeni yayın kurulu ve editörler kurulu ile güncel halini almıştır.

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin resmi dergisi olup, ormancılık, odun bilimi ve teknolojisi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir forum temin etmeye amaçlamaktadır.

2014 yılından itibaren dergimiz kapsamında yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) ve CrossRef verilmektedir.

2016 yılından itibaren, dergimizde yayınlanan tüm makalelere QR kodu (Quick Responce Code - Kare Kod) verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 01 Şubat 2015 tarihinde ISI Thomson Reuters Science Citation Index Expanded ve Master Journal List veritabanlarında taranmak için başvuru yapmıştır. ISI Thomson Reuters tarafından başvurumuza 21 Şubat 2015 tarihinde verilen cevapta dergimizin değerlendirme işleminin başlatıldığı ve izleme sürecinde olduğu belirtilmiştir. Dergimiz yayınladığı sayıların online ve baskı kopyalarını ilgili veritabanlarında taranmak ve impact faktörü almak için düzenli şekilde ISI Thomson Reuters'a göndermektedir.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: J FAC FOR ISTANBUL U

KAYITLI DERGİ DOI NUMARASI VE ÖN EKİ: 10.17099/jffiu

KAYITLI CROSSREF DERGİ ADI: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / J FAC FOR ISTANBUL U


JFFIU İÇİN GOOGLE AKADEMİK  ATIF ANALİZİ: https://scholar.google.com.tr/citations?user=UWERLGgAAAAJ&hl=tr


YAYIN PERİYODU

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)", Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)"ne gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 45 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dergimize gönderilen tüm makalelerin özgünlüğünün tespit edilmesi amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Yazılımı'nda tarama hizmeti kullanılmaktadır. iThenticate yazılımı aracılığı ile web üzerinde ve diğer kaynaklar üzerinde yayınlanmış makale ve dökümanlar arasında makale özgünlük kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, http://www.ithenticate.com web adresini ziyaret ederek makalelerini dergimize göndermeden önce özgünlük kontrolu yapabilirler.

AMAÇ VE KAPSAM

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)"nin amaçları yüksek bilimsel standartta orjinal makaleler, kısa makaleler ve derleme makaleleri yayınlamak, ormancılık, orman ürünleri ve peyzaj mimarlığı ile ilişkili alanlarda güncel çalışmalar için, araştırıcılar, kanun yapıcılar, karar vericiler, endüstri, üniversite, araştırma kurumları ve diğer profesyonel kişiler arasında bir tartışma ortamı yaratmaktır.

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" aşağıda belirtilen alanlardan, temel ve uygulamalı çalışmalar içeren, hem lokal hem de global ilişkiler kuran yüksek kalitede makaleler kabul etmektedir: Silvikültür, Orman entomolojisi ve koruma, Orman amenajmanı, Orman hasılatı, biyometri ve dendrometri, Orman inşaatı ve transportu, Ölçme bilgisi ve kadastro, Toprak ilmi ve ekoloji, Ormancılık ve çevre politikası ve yönetimi, Ormancılık ekonomisi ve pazarlama, Orman ve çevre hukuku, Orman botaniği, Havza yönetimi, Yaban hayatı yönetimi, Şehir ormancılığı, Orman kullanımı ve planlama, Odun bilimi ve teknolojisi, Odun biyolojisi, Odun ve odun esaslı ürünler, Odun dışı orman ürünleri, Ağaç konstrüksiyonları ve mobilya, Odun kimyası, Kağıt ve selüloz, Odun patolojisi, Odun koruma, emprenye ve kurutma, Odun endüstri makinaları ve işletme, Orman ürünleri endüstrisinde çevre ve ekolojik konular, Odunsu biyokütle, Orman ürünleri endüstrisinde yeni teknolojiler, Peyzaj mimarlığı, Peyzaj düzenleme prensipleri, Peyzaj bitkileri, Şehir planlama, Peyzaj ekolojisi, Peyzaj teknikleri ve estetik düzenleme, Alan planlama vb.

  

EDİTÖR

Murat DEMİR - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

( mdemir@istanbul.edu.tr  / jffiu@istanbul.edu.tr  / forestry_journal@istanbul.edu.tr )

 

YARDIMCI EDİTÖRLER

Ender MAKİNECİ – İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Run-Cang SUN - Asya Kıtası Editörü - Dean of College of Materials Science and Technology; Director of Beijing Key Laboratory of Lignocellulosic Chemistry, Beijing Forestry University, Beijing, ÇİN; Director of State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, ÇİN

Martin A. HUBBE - Kuzey Amerika Kıtası Editörü - North Carolina State University, Department of Forest Biomaterials, USA

Raphael Thomas KLUMPP - Avrupa Kıtası Editörü - University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Department of Forest and Soil Sciences, Institute of Silviculture, Vienna, AUSTRIA

 

YAYIN EKİBİ

Zeki CANDAN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Mustafa AKGÜL - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Mert EKŞİ - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Süleyman ÇOBAN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Hüseyin YURTSEVEN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Selim BAYRAKTAR - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Fatma Diğdem TUNCER - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

H.Tuncay GÜNER - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

 

DİL EDİTÖRLERİ (İNGİLİZCE)

Hamit AYBERK - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Sabiha Banu DENİZERİ - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, TÜRKİYE

E.Seda ERDİNLER - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Sevda GÖNCÜ - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Burçak ERDOĞAN ONUR - Peyzaj Mimarı, İNGİLTERE

Alper Gün ÖZTURNA - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

 

İSTATİSTİK EDİTÖRLERİ

Ersel YILMAZ - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Emrah ÖZDEMİR - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

 

 TEKNİK DESTEK

Hürbey KAYA - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

 

ABSTRACTED / INDEXED / ARCHIVED

Tübitak-Ulakbim Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Tübitak-Ulakbim Türkiye Akademik Dergi Portalı, Tübitak-Ulakbim Dergipark Harvester, EuroForest Portal, DOI links, CrossRef, EBSCO Abstracts, DOAJ (Directory of Open Access Journal), CAB Direct, CABI Forestry Abstracts, CABI Forest Products Abstracts, CABI Environmental Science Database, CABI Horticultural Science Database, CABI Soil Science Database, CABI Soils and Fertilizers Abstracts, CABI Plant Genetics and Breeding Database, CABI Plant Genetic and Resources Abstracts, CABI Plant Protection Database, CABI Review of Agricultural Entomology, CiteFactor, OAJI Index (Open Academic Journals Index), Science Gate, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türkiye Kaynakçası (kaynakca.info), Google Scholar, Wikipedia Forestry Journals

                            

 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN BİLİMSEL DERGİLER

European Journal of Forest Engineering (EJFE) - Web: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejfe/

 

Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2016

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Dergimizin yeni web sitesi   http://dergipark.gov.tr/kastorman

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mantar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan, multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi sağlık bilimleri, (veteriner, tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve spor bilimleri) ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörün tavsiyesiyle hazırlanan makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları kapsar. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Meyve Bilimi

Meyve Bilimi, meyvecilik ve bağcılığın pratik ve teorik yönlerini kapsayan, orijinal araştırma makalelerinin ve derlemelerin yayınlandığı açık erişimli, hakemli bir dergidir.

Dergide; meyve yetiştiriciliği ve ısahı, fizyoloji, hasat sonrası teknolojileri, bitki koruma, toprak bilimi ve bitki besleme, organik tarım, tarım ekonomisi, gıda bilimi ve teknolojisi, genetik kaynaklar, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama gibi geniş bir konu yelpazesinde "meyvecilik ve bağcılık ile bağlantılı" özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıda derlemeye yer verilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Natural Science and Discovery

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Natural Volatiles & Essential Oils

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Edebiyat, Dil, Tarih, Sosyoloji, Psikolojisi, Felsefe, Coğrafya, İşletme, İktisat, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar gibi sosyal bilim alanlarındaki bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da yer veren hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ormancılık Araştırma Dergisi

Duyurulur:

Ormancılık Araştırma Dergisi; yeni adresi olan http://dergipark.gov.tr/ogmoad adresinden makale kabul etmeye devam etmektedir. Lütfen dergimizi yeni adresinden takip ediniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Dergisi 1991 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır. Derginin gelecek sayılarında okur mektubu, olgu sunumu, kitap incelemesi gibi konulara da yer verilecektir.

   Derginin temel amacı; spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin deneysel araştırmaların sonuçlarını okurla paylaşmak, betimsel ve diğer yöntemlerle yapılan araştırmalarla sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm yolları önermek, alana ilişkin son gelişmeleri derinlemesine inceleyerek ortaya çıkan derleme makaleleri hedef kitle ile paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedef; araştırmacıların merak ederek buldukları bilimsel verileri ve düşüncelerini okurla paylaşmak, insanın sağlıklı gelişimi, nitelikli yaşam için gerekli olan eğitimi ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Spor Bilimleri Dergisi (SBD) ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda (SBVT) yer almaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Su Ürünleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Tarım Bilimleri Dergisi

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya University Journal of Natural Sciences

DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN http://dergipark.gov.tr/trkjnat  ADRESİNİ KULLANINIZ.

 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Yazar tarafından sisteme yüklenen çalışma, en geç 2 gün içinde editör tarafından değerlendirilerek bilimsel içererik taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Bilimsel içerik taşıyan çalışmaya Editör konu ile ilgili bir Bölüm Editörü atar. Bölüm Editörü derhal çalışma konusu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme makaleyi değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm makaleler özgün makalelerden oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm makaleler Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.

 

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Forestry

ISSN: 2149-2174
e-ISSN: 2149-3898

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Entomoloji Bülteni

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Entomoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve akademik bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.  

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı olarak yayınlanır. 

2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yunus Araştırma Bülteni

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

                                       

                                         ÖNEMLİ DUYURU !!!!

                                 MAKALE GÖNDERİMLERİ 

                              http://dergipark.gov.tr/yyufbed

                              ADRESİNDEN YAPILACAKTIR

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

                                      ÖNEMLİ DUYURU !!!!


                                  MAKALE GÖNDERİMLERİ 

                              http://dergipark.gov.tr/login

                              ADRESİNDEN YAPILACAKTIR

Dergimiz CAB Abstracts, AGRIS, Goole Akademik ve TÜBİTAK/ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarına Girmektedir. EBSCO, ISC, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's Directory ve ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD) ve SCOPUS'a dahildir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri DergisiMakaleler iki grupta değerlendirilecektir:

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır:

   Özgün araştırmalarla ilgili çalışmalar,

             Tez çalışmasından elde edilen sonuçların bilimsel tutarlılığı olan bir bölümünden ya da tümünden yararlanılarak hazırlanmış, doktora öğrencisinin ve tez danışmanının ortak yazar olarak yer aldığı bilimsel makaleler.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt