ABD’NİN MÜDAHALECİ DIŞ POLİTİKASI: LATİN AMERİKA ÖRNEĞİ

Mustafa KESKİN
5.565 2.432

Öz


Bu makale, ABD’nin Latin Amerika politikasını etraflıca açıklamayı amaçlarken, özellikle Soğuk Savaştan günümüze ABD’nin bu ülkelere yönelik müdahaleci politikalarına odaklanılmıştır. Çalışma ABD’nin Latin Amerika müdahalesi ve bunun altında yatan sebeplerle sınırlandırılmıştır. Yapılan çalışmada ekonomik faktörler, ideolojik kaygılar ve uyuşturucuyla mücadelenin ABD’nin Latin Amerika’ya yönelik müdahaleci politikasını şekillendiren etkenler olduğu savunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: ABD, Latin Amerika, Dış Politika

 

Abstract

This paper, when aiming explain Latin America Policy of USA in detail, focuses on interfering policies of USA on these country expecially since Cold War. The paper is resricted in the interfere of USA and causes under that. The paper supports that economic factors, ideologic worries, and fight against drug are the shaping factors of interfering policy of USA on Latin America.

Keywords: USA, Latin America, Foreign Policy

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.02491