ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİNDE ŞİDDET İÇERMEYEN EYLEMLER VE TOPLUMSAL OLAYLAR

Kenan DAĞCI, Erkan BÜLBÜL
5.107 911

Öz


 

 

Şiddet içermeyen mücadele, şiddet kullanımını reddeden bir çatışma çözümü tekniğidir. Toplumdaki her bireyin katılabileceği, daha demokratik ve özgürlükçü bir sisteme sahip olmak gibi barışçıl amaçlar taşıyan ve bu amaca ulaşıldığında sadece mücadele edenlerin değil toplumun tamamı için kazançlar sunan bu teknik, şiddet içeren muadillerine göre toplum üzerinde daha etkili ve pozitif tesirlere sahiptir. Bu çalışmada daha demokratik ve özgür bir siyasi yapının oluşturulmasını amaçlayan toplumlarda, şiddet içermeyen eylemlerin siyasi iktidarla olan çatışma/ihtilaf çözümlerinde nasıl kullanıldığının analizi yapılmış ve bu mücadele tekniğinin toplumsal olaylarla ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın amacına ulaşmak için siyasi gücün doğası ve kaynakları hakkında araştırma yapılmış, şiddet içermeyen mücadele tekniğinin kullandığı metot ve mekanizmalar anlatılmış ve şiddet içermeyen mücadelede stratejik planlamanın temel ilkeleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet İçermeyen Eylemler, Otpor, Çatışma Çözümleri

 

 

Abstract

Non-violent action is a form of conflict resolution technique that avoids usage of violence. In comparison with its equivalent techniques that use violence, non-violent action has more effective and positive impacts on society. It welcomes every individual in society to participate and has peaceful aim such as acquiring a more democratic and liberal system that not only the contenders of the action but all society would benefit from the results when acquired. In this study, it is analyzed that how non-violent actions are utilized to resolve conflicts or disputes against the government in a society that aims constructing a more democratic and independent political structure, and examined the relation of this struggle technique with social events. To achieve the aim of this study, nature and the source of the political power, the methods and the mechanisms of the non-violent action are explained, and fundementals of the strategic planning of non-violent action are evaluated.

Keywords: Nonviolent Actions, Otpor, Conflict Resolutions

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.55852