SURİYE ÖRNEĞİNDE TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ JEOPOLİTİK İHTİLAFININ İDEOLOJİK NEDENLERİ

Mehmet Efe ÇAMAN
2.969 713

Öz


Özet

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Suriye konusundaki ihtilafta belirleyici öğelerin başında, iki devletin karar alıcılarının ideolojik arka planlarının ister istemez aynı olayı birbirlerinden faklı algılama ve yorumlamaları gelmektedir. Buna göre Türkiye ve Rusya arasında yaşanan kriz konjonktürel değil yapısaldır. Bu makalede iki aktörün ideolojik olarak çevresel koşulları nasıl “okudukları” ve neden karşı karşıya geldikleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla ortaya konulmaktadır. Bunun yanı sıra, bu iki aktörün bölgesel konstellasyonda üçüncü ülkelerle olan işbirliği davranışlarında da ideolojik algıların nasıl rol oynadığı gösterilmektedir.

(Anahtar kavramlar: Türkiye Rusya İlişkileri, Jeopolitik, Dış Politika ve İdeoloji)

 

Abstract

Different perceptions and configurations of the same initial positions or situations of decision makers in foreign decision making processes is a significant determinant in the conflict between Turkey and Russia ın Syria. Accordingly the conflict between Turkey and Russia is not a conjunctural, but a structural one. In this paper it is being explained with a comparative approach how both actors “read” the environmetal conditions ideologically and why they act diametrically. Besides it is showed what kind of role ideological perceptions of both actors play in the constellation in the behaviour of cooperation with third countries.

(Key words: Turkey Russia Relations, Geopolitics, Foreign Policy and Ideology)


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.33459