YAKIN ÇEVRE DOKTRİNİ BAĞLAMINDA RUS DIŞ POLİTİKASI: UKRAYNA MÜDAHALESİ

Mustafa KESKİN
3.666 1.097

Öz


Özet

Bu çalışma yakın çevre doktrini bağlamında Rusya Federasyonu’nun Ukrayna politikasını incelemektedir. Özellikle yakın dönemde Ukrayna’da Rus yanlıları ile AB yanlısı Ukrayna vatandaşları arasında çıkan olaylar sonrası Rusya’nın askeri müdahalesine odaklanılmıştır. Çalışma 2014 yılında Rusya’nın Ukrayna müdahalesi ve bunun altında yatan sebeplerle sınırlandırılmıştır. Yapılan çalışmada Batının Ukrayna ile yakınlaşması, Kırım’ın stratejik önemi ve Rus azınlıklar sebebiyle Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya müdahale ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ukrayna, Rusya Federasyonu, Yakın Çevre Doktrini

 

Abstract

This paper examines Ukraine policy of Russian Federation related to near abroad doctrine. Expecially we focal Russian militarty intervention after conflicts that took place between Russian supporters in Ukraine and Ukraine citizens who were supporters of EU. This paper is limited to Russia’s intervention to Ukraine in 2014 and the reasons of its bases. We concluded that Russian Federation intervened to Ukraine because of warmer relations between West and Ukraine, strategical importance of Crimea and existence of Russian minority.

Key Words: Ukraine, Russian Federation, Near Abroad Doctrine.

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.15518