ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE VE DEVLETLERARASI POLİTİKADA BARIŞ KAVRAMI

İlkay ÇIKLA
3.328 1.183

Öz


Özet

Barış, günümüzde uluslararası politikada ve günlük yaşantıda en fazla ihtiyaç duyulan olgulardan biri olmasına rağmen gerekli ilgiyi görmemektedir. Son yıllarda uluslararası politikada savaşlar ve gerilimler artarak devam etmektedir. Bunun yanında bireyler de çoğu zaman günlük hayatlarında uzlaşıyı nasıl sağlayacaklarını bilememektedirler. Türkiye’de de barış anlayışının gerek akademik alanda, gerekse bireyler arasında yeterince gelişmediği görülmektedir ve bu durumun Türkiye’nin barışa daha fazla odaklanması gerektiğine işaret ettiği söylenilebilir. Bu çalışma barışı daha iyi anlamak ve barış çalışmaları tarihini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. İlk olarak uluslararası politikada ampirik açıdan barış fikirlerinin gelişimi, ardından da teorik (akademik) olarak Uluslararası İlişkiler alanında barışın kavramsallaştırılması incelenecektir. Çalışmada ayrıca barış kavramına katkıda bulunan başlıca isimlere ve onların görüşlerine de değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Galtung, barış kavramı, barış çalışmaları, negatif barış, pozitif barış

 

PEACE CONCEPT IN INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL POLITICS

Abstract

Although peace is one of the phenomena needed most both in international relations and in our daily lives, this is a topic which does not receive the attention which it deserves. With a growing number of wars in the world, and an increasing level of tension currently attracting attention in the field of international relations, it is notable that many people also experience difficulties in achieving consensus in their daily lives. A sense of peace does not appear to have developed in Turkey, either in academic studies or in interpersonal relationships, and it can be argued that Turkey needs to focus more on establishing peace at all levels. This article was written in order to promote a greater understanding of peace and, in this context, to explore the history of peace studies. The first part of the article concentrates on the development of ideas of peace in international relations from an empirical point of view, while in the second part the theoretical conceptualization of peace in International Relations is explored. In the article, reference will be made to the names and the ideas of the most notable thinkers in the study of peace.

Key Words: Galtung, peace concept, peace studies, negative peace, positive peace

 

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.70623