SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA’NIN KARADENİZ STRATEJİSİ

İzzet Soner AYHAN
3.805 1.028

Öz


Soğuk savaş sonrasında tüm dünya’da olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de dengeler hızla değişmeye başlamış ve özellikle Avrupa’nın artan enerji talebinin karşılandığı bir enerji koridoruna dönüşmesi nedeniyle yeni dönemin en stratejik bölgelerinden birisi haline gelmiştir. Heterojen yapısı ve geçmişten gelen birçok çözümlenmemiş anlaşmazlığı barındırması nedeniyle Karadeniz bölgesi,  çatışmalara açık ve çatışma riskinin yoğun olduğu bir bölgedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun doğu’ya doğru genişleme süreci ile birlikte Karadeniz’de değişmeye başlayan dengeler Rusya’yı bölge ve bölge dışı aktörlerle karşı karşıya getirmiş ve bu da Karadeniz bölgesinde gerilimin artmasına neden olmuştur. Bu aktörlerin Karadeniz’de çoğu zaman çakışan çıkarları ve öncelikleri, en son Gürcistan ve Ukrayna örneğinde gördüğümüz gibi Karadeniz’i kimi zaman sıcak çatışmaların gerçekleştiği bir bölge haline gelmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada bölgenin şüphesiz en önemli ve güçlü oyuncusu olan Rusya için Karadeniz’i vazgeçilmez yapan faktörler analiz edilerek Rusya’nın soğuk savaş ve özellikle Putin sonrasında Karadeniz’de izlediği strateji analiz edilmeye çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Karadeniz, Enerji, Güç Dengesi, Çatışma

 

Abstract

The Black Sea region has undergone major changes and has become one of the most strategically important regions in the post-Cold War world. One of the most important reasons for this is the increasing energy demand of Europe which is also supplied through this region. The heterogeneous nature of the region together with the unresolved conflicts make the region unstable and open to armed conflicts. NATO’s enlargement process towards Eastern Europe has especially increased tensions in the region due to Russia’s growing concerns about this process and changing balance of power in the region. Regional and global actors have different interests and priorities in the region and this has turned the Black Sea region into a possible armed conflict zone as seen in the examples of armed conflicts in Georgia and Ukraine. This study aims to examine the factors, which make the Black Sea region indispensable for Russia, the most important and powerful actor in the region. Also this study analyzes post-Cold War Russian strategy in the Black Sea region after Putin’s coming to power.  


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.54561