ÇİN’İN EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA

Yıldırım DENİZ
4.431 1.257

Öz


Özet

Geçtiğimiz yüzyılda yaşadığı düşüşe rağmen tarihin her döneminde bir cazibe merkezi olmuş olan Çin, 2000’li yılların başından itibaren geçmişteki görkemli günlerine dönme sinyalleri vermektedir. 1970’li yıllarda dibe vuran ekonomisini canlandırabilmek için, uzunca bir süre boyunca düşman olarak kodladığı kapitalist sisteme kendisini entegre etme yoluna giden Çin, düşmanının silahı ile silahlanarak bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Ekonomik gelişiminin bir uzantısı olarak, belki de dikkatleri üzerine çekmemek ve kurulu düzene bir tehdit olarak görülmemek amacıyla, mevcut sistemin ihmal ettiği Üçüncü Dünya ülkelerine doğru genişleme ve buralara yatırım yapma yolunu seçen Çin,  bu yolla, ekonomik olarak büyürken, kendisine yeni faaliyet alanları da oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çin, Ekonomik Dönüşüm, Üçüncü Dünya, Deng Xioaping, Afrika, Güney Amerika


Anahtar kelimeler


Çin, Ekonomik Dönüşüm, Üçüncü Dünya, Deng Xioaping, Afrika, Güney Amerika

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.07616

Referanslar


A. Yazılı Kaynaklar Akçadağ, Emine. (2015) ABD’nin Panama Kanalı’na Rakip: Çin’in Nikaragua Kanalı http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-38-20150116511180.pdf. Son erişim: 10.01.2015.

Art, Robert J. (2010) “The United States and the Rise of China: Implications fort he

Long Haul”, Political Science Quarterly, Vol. 125, No:3. Yılmaz, Sait. (2008) Yükselen Güç Çin’inGüvenlik Politika ve Stratejileri, Stratejik Araştırmalar

Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (2), s. 77. Boztaş, Asena. (2013–2014) Avrupa-ABD-Rusya ve Çin Kıskacında 21. Yüzyıl

Afrika Sömürgeciliği, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6 / Aralık-Ocak- Şubat. Çakıroğlu, Deniz. (2006) Çin Ülke Profili, DGEME Yayını, İstanbul.

Erman, Kubilayhan. (2013) Ejderha Yenidünya’da: Çin – Latin Amerika İlişkileri. http://www.21yyte.org/arastirma/amerika-arastirmalari- merkezi/2013/09/23/7223/ejderha-yenidunyada-cin-latin-amerika-iliskileri. Son erişim: 10.01.2015.

Kızıltan, Alaattin. (2004) “Tek Kutuplu Bir Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti’nin

Süper Güç Olabilirliği”, C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5. Sayı 1. Maddison, A. (1998): Chinese Economic Performance In The Long Run, OECD

Development Centre Studies, Paris, s.40, World Bank (2002), World Development Indicators.

Overholt, William H. (2011) Asya, Amerika ve Jeopolitiğin Dönüşümü, Efil Yayınevi, Ankara.

Öğütçü, Mehmet. (1988) Yükselen Asya, İmge Kitabevi Yayıncılık, İstanbul.

Örmeci, Ozan. (2013) SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2013, Sayı:29, s.3.

Qin Shi, Çin, Yeni Yıldız Yayınevi, Pekin,1997, s. 90–92.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (STE) (2009), “Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi”,

Tepebaş, Ufuk. (2010) Büyük Güçler ve Afrika, TASAM Yayınları, “21. Yüzyılda

Çok Boyutlu Afrika Rekabeti” s.111 Tepebaş, Ufuk. Yükselen Güçlerin Afrika'daki Kalkınma Politikaları: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Örneği, TASAM Yayınları, s. 4. Yılmaz Altuğ, Çin Sorunu, Otağ Yayınları, İstanbul, 1977, s. 195.

Yılmaz, Sait. (2008) Yükselen Güç Çin’in Güvenlik Politika ve Stratejileri, Stratejik

Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (2), s. 77. Zakeria, Fareed (2005) “Mishhandling the China Challange”, South China Morning Post, 9 Ağustos.