RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ

Elif SAK, Kaldygul ADILBEKOVA
2.818 1.203

Öz


Bu çalışmanın konusunu Rusya Federasyonu'nun kültürel diplomasisi, bir diğer adıyla dış kültürel politikaları oluşturmaktadır. “Küresel düşün, bölgesel hareket et” stratejisini benimseyen Rusya, günümüzde Orta Asya, Balkan, Baltık, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri ile ABD’ye yönelik çeşitli kültürel diplomasi faaliyetleri düzenlemektedir. Ancak Rusya’nın zengin kültürel mirası dikkate alındığında, çeşitli ülkelere yönelik gerçekleştirilen bu faaliyetlerin yeterli düzeyde olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Ayrıca resmi belgelerde dış kültürel faaliyetlerin ülke için önemi sıklıkla vurgulanmasına rağmen Rusya bu hususta planlı ve sistemli bir şekilde hareket etmemektedir.

 

Anahtar kelimeler; Rusya, Kültür, Kültürel Diplomasi, Dış Kültürel Faaliyet


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.81245