ÇİN İLE HİNDİSTAN ARASINDA SINIR ANLAŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İzzet Soner AYHAN
2.873 901

Öz


Günümüzde Çin ve Hindistan her geçen gün büyüyen ekonomileri, sahip oldukları dev nüfusları, hızla gelişen altyapıları ve her geçen gün modernleşen askeri güçleriyle sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel etkiye sahip iki devlet haline gelmektedirler. Bu iki dev ülkenin birbirleriyle olan ilişkileri tüm küresel dengeleri etkileyebilecek olması nedeniyle sadece bölge ülkeleri için değil tüm dünya için önem arz etmektedir. Bu çalışmada iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve geleceği üzerinde belirleyici etkiye sahip olan aralarındaki sınır anlaşmazlığının çözümünü etkileyen faktörler realist bir perspektifken analiz edilmiştir. Bu çalışmada sorunun çözümü üzerinde 3 faktörün etkili olduğu görülmüştür. Bu faktörler sırasıyla siyasi faktörler, ekonomik faktörler ve askeri faktörlerdir. Bu faktörlerin sınır anlaşmazlığının çözümü üzerindeki etkileri bu çalışmanın inceleme konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çin, Hindistan, Sınır Anlaşmazlığı, Güç Çatışması

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.65936