ÇİN - ABD REKABETİNDE GELİŞEN AB – ÇİN İLİŞKİLERİ

Murat ÇİÇEK
4.603 1.143

Öz


Özet

Bu çalışmada Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Çin –ABD küresel rekabetinin yanı sıra Soğuk Savaştan sonra oluşan yeni düzenin ilişkilere yansıması ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Diğer çalışmaların aksine AB ile Çin arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik boyutla sınırlı olmadığı düşünülmektedir. Çin’in ABD ile yarışacağı varsayımına dayalı analizler doğrultusunda bu yarışın bir cephesi olarak AB görülmektedir. Ayrıca AB’nin Çin ile ilişkilerini ilerletmesi AB’nin hedeflediği liberal ilkelerin dışında mevcut ekonomik krizin oluşturduğu ortam neticesinde meydana geldiği ve Çin’in ise bundan yararlanarak AB üzerindeki, ABD’nin ekonomik ve siyasi üstünlüğünü kendi merkezine kaydırmak istediği düşünülmektedir. Bu ilişkileri oluşturmaya yönelten ekonomik faktörler ile birlikte Çin’in hedeflerinin incelendiği alternatif bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımın sonucunda Çin’in ABD’ye karşı AB üzerindeki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü sağlayıp sağlamadığına yönelik analizler elde edilmiştir. Bu üstünlüğün veya AB ile olan ilişkilerin seyri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Küresel Rekabet, Ekonomik İlişkiler/Hedefler, Stratejik Ortaklık, Çin, AB, Siyasi Hedefler

 


Anahtar kelimeler


Küresel Rekabet, Ekonomik İlişkiler/Hedefler, Stratejik Ortaklık, Çin, AB

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.74261

Referanslar


- AB Haber, “Alman Basını: AB Yeni Bir Gizli Üyeye Sahip” başlıklı haber, Kasım 14,2012, http://www.abhaber.com/manset-haber/manset-haber/alman- basini-ab-yeni-bir-gizli-uyeye-sahip-046498. , Erişim Tarihi: 30.11.2012

- Antwerp Managment School, “Euro-China Investment Report 2013/2014”, 26.09.2013, pp. 10

- BERSICK, Sebastian, “Europe in Asia”, International Relations of Asia, Ed. by. David Shambaugh, Michael Yahuda, , Lanham/USA, Rowman&Littlefield Publishers, INC., 2008, p.104-118

- BERSCIK, Sebastian, v.d., Multiregionalism and Multilateralism Asian- European Realitions in a Global Context, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006

John Mearsheimer, “2013 Strategy Conference Keynote – John Mearsheimer, University of

Chicago”, Youtube, Nisan 11,2013, http://www.youtube.com/watch?v=V3M3RxzJSfU , Erişim Tarihi: 17.12.2014

- CABESTAN, Jean-Pierre, “European Union – China Relations and The United States”, Asian Perspective, Vol. 30, No. 4, Special Issue on “Rising China’s Foreign Relations”, 2006, pp. 34 – 37

- CASARINI, Nicola, “The EU-China Partnership: 10 Years on” EUISS – European Union Institute for Security Studies, No. 35 (Brief Issue), October 2013, pp.1-4

- CHAN, Steve, Soft Deterrence, Passive Resistance: American Lenses, Chinese Lessons”, Matthew B. Ridgway Center, University of Colorado, 2005

- CRI Online, “Çin – AB Arasında Buzlar Eriyor” başlıklı haber, Eylül 22,2012,

http://turkish.cri.cn/757/2012/09/22/141s143213.htm , Erişim

- ÇİÇEK, Murat, “Avrupa ve Birlik ”, Uluslararası Politika Akademisi, Haziran 17,2013, http://politikaakademisi.org/avrupa-ve-birlik/ , Erişim Tarihi: 17.06.2013

- ÇİÇEK, Murat, “AB – Çin İlişkileri”, ADOM e – bülten, Aralık 2012, http://adom.anadolu.edu.tr/sites/adom.anadolu.edu.tr/files/bulten/aralik_2012/ aralik_bulten/movie.swf , s. 11-12, Erişim Tarihi: 02.01.2013

- DEMİRTEPE, Turgut – Hasan Selim Özerten, “Yükselen Tehdit Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıklar”, Bilkent Üniversitesi Bilig, Sayı: 65, Bahar 2013, s. 95 – 118

- DİNÇ, Cengiz, “Sivil Güç – Realist Oyuncu İkileminde Avrupa Birliği’nin Küresel Konumu”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt:7, Sayı: 28, 2011, s. 89 – 124

- EFEGİL, Ertan – Neziha Musaoğlu, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslararası Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri”, Gazi Akademik Bakış, Cilt: 2, Sayı: 4, Yaz 2009, s. 1 – 24 - Eurostat, “Extra-EU Trade by Partner” http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ext_lt_maineu〈 =en , Erişim Tarihi: 14.11.2014

- European Commision, “European Union Trade Goods with China” , August 27, 2014, pp.4

- Euromonitor International, “Top 5 Largest Economies in 2020: China and Russia Displace USA and Germany Respectively”, February 25,2013, http://blog.euromonitor.com/2013/02/top-5-largest-economies-in-2020-china- and-russia-displace-usa-and-germany-respectively.html , Erişim Tarihi: 15.11.2014

- European Commission, “Country Strategy Paper on China, 2002-2006”, 2001, pp. 6 – 42

- EVENETT, Simon J., v.d., “What is Holding Back EU Exports to China”, Journal of Economic Integration, Vol. 28, No.3, September 2013, pp. 393 – 405

- HANSAKUL, Syetam, “China – EU Relations: Gearing Up for Growth”, Deutsche Bank Research, July 31, 2014, pp.11

- HEYWOOD, Andrew, Küresel Siyaset, Çev.Nasuh Uslu – Haluk Özdemir, Ankara, Adres Yayınları, Şubat 2013, s. 133-134

- HUNTINGTON, Samuel, Medeniyetler Çatışması, Çev.Cem Soydemir- Mehmet Turan, İstanbul, Okuyan Us Yayınları, 2002, s.265-304

- Hürriyet, “Çin Girit Adsına Göz Koydu” başlıklı haber, Haziran 19,2014, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/26641049.asp, Erişim Tarihi: 22.11.2014 - IMF, (2014), “ Gross Domestic Product, Current Prices”, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x =51&pr.y=4&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds Erişim Tarihi: 29.10.2014

- IMF, (2014), “Gross Domestic Product Based on Purchasing-Power-Parity (PPP) Valuation of Country GDP, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x =68&pr.y=15&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br =1&c=924%2C922%2C134%2C534%2C158%2C111&s=PPPGDP&grp=0& a= , Erişim Tarihi: 29.10.2014

- JACQUES, Martin, When China Rules The World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World, London, Penguin Books, 2012

- KARACA, Ragıp Kutay, Güç Olma Stratejisi Çin, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, s. 93-111

- KIM, Samuel S., “The Evolving Asian System”, Ed. by. David Shambaugh, Michael Yahuda, International Realitions of Asia, Lanham/USA, Rowman&Littlefield Publishers, INC., 2008, p. 35-53

- KISSINGER, Henry, Does America Need a Foreign Policy? : Toward a Diplomacy fort he 21st Century, London, Simon&Schuster, 2002

- KPMG Global China Practice, “Investment in China: Number and Trends”, 2013, pp. 3-23

- KIZILTAN, Alaattin, “Tek Kutuplu Bir Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti’nin Süper Güç Olabilirliği”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, t.y. , s.46

- LOWTHER, William, “US Study Urgens ‘Offshore Control’ Strategy for China”, Taipei Times, June 12,2014, http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/06/12/2003592569/1 , Erişim Tarihi: 13.11.2014

- MARTIN, Michael F., “What’s Diffrence? – Comparing U.S. and Chinese Trade Data”, Congressional Research Service, February 25,2013, pp. 1 – 8

- McMILLIAN, Stuart, “Europe’s Arms Trade with China”, The Strategist, February 11, 2014, http://www.aspistrategist.org.au/europes-arms-trade-with- china/ , Erişim Tarihi: 15. 11. 2014

- MEDEIROS, Evans S., China’s International Behavior: Activism, Opportunism and Diversification, Santa Monica/Los Angeles, RAND Corparation, 2009

- MEARSHEIMER, John, “2013 Strategy Conference Keynote – John Mearsheimer, University of Chicago”, Youtube, Nisan 11, 2013, http://www.youtube.com/watch?v=V3M3RxzJSfU , Erişim Tarihi: 17.12.2014

- MEARSHEIMER, John, “Why China Cannot Rise Peacefully”, Youtube, Ekim 26, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=CXov7MkgPB4 , Erişim

- MORRISON, Wayne M., “China – U.S. Trade Issues”, Congressional Research Service, December 5, 2014, pp. 1 – 54

- Observatory of Economic Complexity, “Çin Tarafından İthalat ve İhracat”, http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/hs/export/chn/all/show/2012/, Erişim Tarihi: 25.12.2014 - OECD, “FDI Flows by Partner Country”, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDI_FLOW_PARTNER , Erişim Tarihi: 11.12.2014

- ÖRMECİ, Ozan, “21. Yüzyılda ABD-Çin Rekabeti”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, 2013, s.1-14

- ÖRMECİ, Ozan, “John Mearsheimer’a Göre 21. Yüzyılda ABD – Çin Rekabeti”, Uluslararası Politika Akademisi, Kasım 05, 2014, http://politikaakademisi.org/john-mearsheimera-gore-21-yuzyilda-abd-cin- rekabeti/ , Erişim Tarihi: 15.12.2014

- ÖZAY, Mehmet - Kuala Lumbur, “Çin – Avrupa İlişkilerinde Gelecek 10 Yıl”, Dünya Bülteni, Mart 24,2014, http://www.dunyabulteni.net/haber/293221/cin-avrupa-iliskilerinde-gelecek- 10-yil , Erişim Tarihi: 30.10.2014

- SALMON, Trevor, “United in its Diversity (or Distunited in Adversary): That is The Question for the European Union and European Security and Defence Policy”, Perspectives on European Politics and Society, Vol. 5, No.3, 2004, pp.447-468

- SANGIOVANNI, Mette Eilstrup, “Why a Common Security and Defence Policy is Bad for Europe”, Survival, Vol.45, No. 3, 2011, pp.193-206

- SMITH JR., Warren W., Tibet’s Last Stand? The Tibetian Uprising of 2008 and China’s Response,

Plymouth/United Kingdom,

Rowman&Littlefield Publishers, Inc., 2010

- SNYDER, Francis, The European Union and China: 1949-2008, Portland/Oregon, Hart Publishing, 2009

- TÜYSÜZOĞLU, Göktürk, “Angela Merkel’in Çin Ziyareti”, Uluslararası Politika Akademisi, Temmuz 12,2014, http://politikaakademisi.org/angela- merkelin-cin-ziyareti/ , Erişim Tarihi: 08.11.2014

- VOGT, Roland, “Europe and China after the Global Financial Crisis”, Europe and China Strategic Partner sor Rivals?, Ed. by. Roland Vogt, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2012, pp. 219 – 228

- Voice of America (VOA), (2013), “Chinese Military’s Secret to Success: European Engineering” http://www.voanews.com/content/chinese-military- secret-to-success-european-engineering/1814104.html, Erişim Tarihi: 15.11.2014

- WALLERSTEIN, Immanuel, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Çev.Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, Nisan 2012, s.44-46

- Want Chinese Times, “China to take Second Island Chain by 2020: Analyst”, June,26, 2013,

www.wantchinatimes.com/news-subclass

- YILMAZ, Muzaffer Ercan, “Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Dünya Düzeni”, Akademik Bakış, No: 17, Temmuz-Ağustos-Eylül 2009, s.1 – 14

- YILMAZ, Sait, “Yükselen Güç Çin’in Güvenlik Politika ve Stratejileri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 2008, s. 77 – 98