Makedonya’nın Nato Üyeliğinin Türkiye ve ABD Desteği Kapsamında Tartışılması

Asiye ŞİMŞEK
3.204 1.911

Öz


Makedonya; Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 8 Eylül 1991’de diğer devletlerden farklı olarak çatışmalar yaşamaksızın bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık ilanının ardından devlet politikası olarak uluslararası kuruluşlara üyeliğe son derece önem vermiştir. Üye olmak istediği en önemli kuruluşlardan biri de NATO’dur. NATO’nun aday ülkeler için uyguladığı Barış için Ortaklık (PfP) programına 1995 yılında katılıp istenen tüm reformları gerçekleştirmesine ve NATO’nun dünyanın değişik yerlerinde gerçekleştirdiği askeri operasyonlara destek vermesine rağmen Yunanistan vetosu[1]nedeniyle üyeliğe kabul edilmemektedir. Ancak bu üyeliğe destek veren ülkeler de vardır. Bu da Makedonya’yı cesaretlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı da; Makedonya’nın NATO üyeliğinin araştırılması ve bu üyeliğe destek veren Türkiye ve ABD açısından konunun tartışılmasıdır

[1] Geçmişi M.Ö. 700’lü yıllara dayanan Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki isim sorunu; 1991 yılında Makedonya’nın Yugoslavya Federasyonu’ndan “tam egemen” olarak bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Makedonya’nın geçmişini; kendi ataları olarak kabul ettikleri Büyük İskender’e kadar uzandığını savunan Yunanistan, bu sebepten ötürü Makedonya’yı Helen geçmişe sahip bir devlet olarak görmektedir. Fakat bu duruma Makedonya Cumhuriyet’i yetkilileri şiddetle karşı çıkmaktadır. Asıl Makedon ırkının, Slav ırkından geldiğini ve geçmişte hiçbir zaman Yunanca konuşmadıklarını iddia etmektedirler. Bugün ortada olan sorunun başlıca sebebi Yunanistan’ın gelecekte Makedonya tarafından olabilecek olası bir toprak talebini şimdiden bertaraf etmektir. Yunanistan’ın kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti ile olan sınırına yakın bir bölgede aynı isme sahip olan Makedonya bölgesi sebebiyle; Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti’nin anayasal ismini tanımayarak kendisini güvende hissetmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Makedonya, NATO, Türkiye, ABD.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.51020

Referanslar


KİTAPLAR Akçay, B., Göçmen, İ. (Ed.) (2012). Avrupa Birliği; Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Ankara: Seçkin. Çelik, B. (2013). Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri. İstanbul: Gürer.

Tangör B. (2008). Avrupa Güvenlik Yönetişimi Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri. Ankara: Seçkin.

Todorova M. (2013). Balkanları Tahayyül Etmek. İstanbul: İletişim

Ülger İ. K. (2003). Yugoslavya Neden Parçalandı Balkan Dramının Perde Arkası. Ankara: Seçkin.

Yerasimos S. (2010). Milliyetler ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu. İstanbul: MAKALELER

Arı, Tayyar ve Pirinççi, Ferhat, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkan Politikası”, Alternatif Politika, Cilt.3, Sayı.1, Mayıs 2011.

Özlem , Kader, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının Bosna Hersek, Kosova Ve Makedonya Krizleri Örneğinde İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü,?. Uğrasız, Bülent, “ABD’nin Soğuk Savaş Sonrası Balkan Politikası”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6 Sayı:1,2004.

Çağ, Galip, “Dağılan Yugoslavya’nın Ardından Makedonya ve Türkiye”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 197-216. Gürkaynak, Muharrem, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa'da Savunma ve Güvenlik”, (Yayımlanmış doktora tezi, Danışman Prof. Dr. Ersin Onulduran, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004).

Doğan, Nejat “Nato'nun Örgütsel Değişimi, 1949- 1999:Kuzey-Atlantik İttifakından Avrupa-Atlantik Güvenlik

Örgütüne”, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 60-3. Beriş, Yakup ve Gürkan, Aslı (Haz.), Türk- Amerikan İlişkilerine Bakış:Ana Temalar ve Güncel Gelişmeler, TÜSİAD ABD Temsilciliği Değerlendirme Raporu-Temmuz 2002.

Yıldız , Ahmet , “Türkiye’nin Balkanlarda Etkin Bir Politika İzlemesinin Avrupa Birliği ile Olan İlişkilere Etkileri”, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Danışman :Yrd.Doç.Dr. Ülkü Varlık, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ocak, 2006).

Okçal, Hakan, Balkanlar ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nde Gerçekleştirilen GAMER Konferansı Konuşması, 14 Ekim 2011, GAMER, I, 1, 2012.

Görgün, Mevlüt T. (Haz.), Makedonya Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, 2011.

Çomak, Hasret ve Ülger, İrfan K., “Balkanlarda Siyasi İstikrar ve Geleceği”, BİLGESAM, Rapor NO:14. İNTERNET KAYNAKLARI http://www.mfa.gov.tr/nato-tarihce.tr.mfa http://www.milliyet.com.tr/ozel/nato/zeynep.html http://www.mfa.gov.tr/ii_-nato-ve-turkiye_nin-guncel-nato-konularina-iliskin-gorusleri.tr.mfa http://www.euractiv.com.tr/politika-000110/article/vahit-erdem-soguk-savas-sonrasi-natonun-deigisimsurecinde-genisleme-politikasi-011490 http://www.tasam.org/trTR/Icerik/100/makedonyanin_natoya_uyelik_sureci_ve_yunanistanin_isim_vetosu http://www.gundemkibris.com/abd-nato-uyeligi-yolunda-makedonyayi-destekleyecek-84964h.htm http://www.mfa.gov.tr/balkanlar_ile-iliskiler.tr.mfa http://www.abhaber.com/abd-nato-uyeligi-yolunda-makedonyayi-destekleyecek