Arap-İsrail sorununda Rusya Federasyonu’nun Rolü

Abzal DOSBOLOV
3.849 1.424

Öz


Özet

Çalışmada tarihten günümüze kadar Rusya Federasyonu’nun Arap-İsrail sorununa bakışı ele alınmıştır. 1947 yılından beri devam eden Arap-İsrail çatışmalarının tek çözümünün diyalog olduğunu savunan Rusya, İsrail ile diyaloga geçebilecek kapasiteye sahip olan tüm Filistinli grupların bir araya getirilmesini istemektedir. Fakat Yaser Arafat’ın vefat etmesinden sonra iktidara Hamas örgütünün gelmesi durumu daha da gerginleşmiştir. İsrail devletinin var olma hakkını tanımayan ve Filistin-İsrail anlaşmalarının hiçbirini kabul etmeyen Hamas örgütü Batı tarafından terör örgütü olarak algılanmaktaydı. Ancak bu çatışmaların bitmesini ve bu topraklarda iki bağımsız devletin kurulmasını isteyen Rusya Federasyonu müzakerelere Hamas’ın da katılmasını istemektedir.

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Dış Politika; Arap-İsrail sorunu 


Anahtar kelimeler


Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Dış Politika; Arap-İsrail sorunu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.82957

Referanslar


Rusya Federasyonu’nun Dış Politika Doktrini, Madde http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F

SSCB’nin temsilcisi Andrey Gromyko’nun BM toplantısındaki Konuşması, 26 Kasım 1947 yıl http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/59380

SSCB Dışişleri Bakanlığı’nın Moğolistan, Kuzey Kore’deki SSCB büyükelçiliklerine gönderdiği telgraf.13 Haziran 1967 yıl. Orta Doğu’daki çatışmalar. Rus Dış Politikası arşiv belgelerinden.(1947-1967), Cilt II, s. 581 7 Ocak 1983 tarihinde Çekoslovakya’nın BM’deki daimi temsilcisi tarafından BM Genel Sekreterine gönderilen mektup http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/38/67 s.12

İsrael-Palestine Liberation Organization Agreement: 1993, Article V http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp

Vostoçnaya Politika – http://www.niiss.ru/rus1996_6_eastpol.shtml

Filistin Meselesi ve Birleşmiş Milletler, Altıncı Bölüm http://www.unicankara.org.tr/filistin/6.html http://www.kremlin.ru/transcripts/10093