UKRAYNA KRİZİNDE NATO’NUN ROLÜ

Özge Filiz
3.885 1.733

Öz


ÖZET

Ukrayna krizi olarak nitelendirilen Kırım mevzusu, Rusya ve NATO ülkelerini karşı karşıya getirerek uluslararası çıkmaza doğru yol almaktadır. Kırım’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve yapılan referandum ile Rusya’ya bağlanması, Rusya’nın cesurca açıklamalar sergileyerek, NATO’ya ve üye ülkelerine meydan okuması da değinilmesi gereken noktalardır.  Diğer yandan üye ülkelerin, Kırım’ın ilhakını ve Rusya’ya bağlanmasını tanımamaları da krizin çözümlenmesini zorlaştırmaktadır. Ukrayna-Kırım krizinin taraflardaki etkisinden, NATO’nun yaptırımlarına ve bölge halkının istekleri doğrultusunda nasıl bir yol izleneceği üzerine analiz yapılacaktır. Türkiye’nin rolüne de değinilecektir.

 


Anahtar kelimeler


Kırım, Ukrayna Krizi, NATO, Rusya, ABD

Tam metin:

PDF


Referanslar


YILDIRIM, Yusuf, http://eprints.sdu.edu.tr/793/1/TS00857.pdf Rus Dış Politikasında Ukrayna Faktörü EROL, M. Seyfettin, "UKRAYNA-KIRIM KRİZİ" YA DA"İKİNCİ YALTA SÜRECİ" http://www.karam.org.tr/Makaleler/635769938_1-Mehmet%20Seyfettin%20Erol.pdf 002014 http://www.turkishstudies.net/Makaleler/221399025_01AkmanHalil-trh-1-20.pdf 002014

ASKEROĞLU, Sabri,”Ukrayna Krizinde son durum ve rusyanın müdahale olasılığı” http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ukrayna/2014/05/01/7570/ukrayna-krizinde-son-durum-verusyanin-mudahale-olasiligi 06.2014

BİRSEL, Haktan, (2012) Başlangıçtan Günümüze NATO Sorunsalı “Madalyonun İki Yüzü”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, sosyal bilimler dergisi, Sayı:25, ss.109-124. http://media.dunyabulteni.net/file/2014/kirim.pdf 10.06.2014 http://www.dw.de/g%C3%BCney-osetyada-sand%C4%B1ktan-rusya%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-17694201 06.2014 http://www.aksam.com.tr/guncel/kirimda-yasanan-krize-rus-nufusu-neden-oldu-c2-c2/haber-290089 02014 http://file.setav.org/Files/Pdf/20140320184806_ulke-ici-krizden-uluslararasi-soruna-ukrayna-kirimmeselesi-pdf.pdf 06.2014