MOBBİNG KADERİMİZ MİDİR?

Ayşe Selcan Şimşek
4.359 2.023

Öz


Mobbing,  genel anlamıyla bir işyerinde bir kişi ya da grup tarafından hedef seçilen bir kişiye ya da daha küçük bir gruba karşı belirli bir süre ve tekrarlanan söz, davranış ve uygulamalarla yapılan ve hedef seçilen çalışanın maddi ve manevi zararına yol açan eylemlerin bütünüdür.[1]Bu çalışmada; mobbing hakkında bilgi verilmiş, birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ve mobbingle  mücadele yöntemleri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise ülkemizde sıkça rastlanan mobbingin boyun eğilmesi gereken bir olgu olup olmadığı konusuna değinilmiştir. Mobbing, çalışma ortamının huzurunu ve verimini bozan, iş yaşamını çekilmez hale getiren, mağdur olan çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan bir olgudur. Mutsuz ve sağlıksız bireyler, ailesi ve çevresine olan olumsuz etkilerinden dolaylı tahammülsüz bir toplum oluşmasına sebep olacaktır.


[1] (www.mobbing.com.tr, erişim tarihi 20.06.2014).


Anahtar kelimeler


Mobbing, Psikolojik Taciz, İşyerinde Psikolojik Taciz, Kurban

Tam metin:

PDF