Kamu Diplomasisi ve Çin

Elif SAK
4.506 1.650

Öz


Zaman içerisinde meydana gelen değişimler her alana olduğu gibi diplomasi alanına da yansımıştır. Özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler devletlerin klasik diplomasi anlayışına farklı bir boyut kazandırmıştır. Kendini dış dünyaya daha iyi anlatabilme ve amaçlarını doğru bir şekilde aktarabilme ihtiyacı ülkelerin kamu diplomasisine daha fazla yoğunlaşmasını sağlamıştır. Son dönemde yükselen bir güç olarak ortaya çıkan Çin, kendisi ile ilgili endişeleri gidermek amacıyla kamu diplomasisi faaliyetlerini arttırmıştır.


Anahtar kelimeler


Kamu diplomasisi, yükselen güç, Çin, diplomasi, yumuşak güç

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.36243

Referanslar


NYE, Joseph S.(Ekim 2005). Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, Elips Kitap

DEMİR, Vedat (Kasım 2012).Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, Beta yayınları

SANCAR, Gaye A.(Temmuz 2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslar arası Halkla İlişkiler, Beta yayınları

CULL, N.J. (2009). Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles, Figueroa Press

SNOW, Nancy,(2009). Persuader-in-chief: Global Opinion and Public Diplomacyin the Age of Obama, Nimble Books

AKÇADAĞ, Emine. Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü DRAPAU,Mark (2013). “Corporate Public Diplomacy: Engaging and İmproving Stakeholder Communities”

LEJLİ Hessarbani Anja(2011). Public Diplomacy of Peopşe’s Republic of China

RAWNSLEY Gary D. China Talks Back LEE Ming (2009). Chaina’s Public Diplomacy: A Useful Smart Power, Arı Working Paper Series No.10

PRİCE Monroe E., DAYAN Daniel, Owning the Olympics: Narratives of the New China CHO Young Nam, JEONG Jong Ho, China’s Soft Power: Discussions, Resources and Prospercts, Asian Survey ZHENG Denise E(2009). China’s Use of Soft Power in the Developing World: Strategic Intentions and İmplications http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/24/content_10888186.htm (Erişim tarihi: 30.06.2013)

Lİ Shi(2013), Propagating China to the World: “Public Diplomacy through the Media” Strategy in the Age of Globalization

ZHANG Xiaoling , Chinese State Media Going Global, s.45, Erişim:http://www.eai.nus.edu.sg/Vol2No1_ZhangXiaoling.pdf ÖZTÜRK Serdar, Ali Sözdemir, Bekir Gövdere, “Çin: Washington Uzlaşmasından Beijing Uzlaşmasına”, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Cilt 7, Sayı 1, 200 Erişim: http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/%C3%87in:%20washington%20uzla%C5%9Fmas%C4%B1ndan%20b eijing%20uzla%C5%9Fmas%C4%B1na.pdf http://english.caixin.com/2012-09-25/100441943.html http://edition.cnn.com/2013/05/29/world/asia/china-soft-power-foreign-students http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/24/content_10888186.html https://en.wikipedia.org/wiki/CCTV_News