Kitlesel Şiddete – Savaşa Bir Eleştiri Denemesi:Savaşın Teorik Konsepti ve Devlet Tekelinden Çıkan Çatışma Davranışı

Efe ÇAMAN
3.799 1.462

Öz


21. yüzyıl, yeni kitlesel şiddet ve savaş biçimlerini beraberinde getirmiştir. Bir taraftan klasik savaş olarak görülen devletlerarası çatışmalar devam ederken, diğer taraftan giderek artan bir biçimde yeni tehditler devletleri ve toplumların güvenliğini göreceli hale getirmeye başlamıştır. Gerilla tipi mücadeleler ve etnik – dinci – ayrılıkçı terörizm gibi tehditler, ikincil savaş tipolojileri olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler disiplininin temelini oluşturan çatışma – işbirliği alanı da bu yeni durumdan etkilenmekte, disiplinde yeni yaklaşımların ortaya çıkması zorunlu hale gelmektedir. Bu denemede yeni ikincil savaşlara tarihsel süreçler bakımından deskriptif ve kavramlar – teoriler perspektifinden analitik olarak yaklaşılmaya çalışılmakta, yeni savaş biçimleri ile klasik savaşlar teorik düzeyde karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, kavramsal ve teorik modeller 11 Eylül saldırıları gibi yakın dönemlerde meydana gelen bazı kritik vakalar örneğinde kullanılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Savaş, Savaş Teorisi, Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Savaş, Yeni Savaş Biçimleri, Terörizm, Uluslararası Terörizm, Güvenlik Politikaları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aldrich, Richard J., “Transatlantic Intelligence and Security Cooperation”, International Affairs 80/4 (2004)

Clausewitz, Carl von, On War, Princeton University Press (1874) 2008.

Conzelmann, Thomas, „Neofunktionalismus“, Schieder, Siegfried / Spindler, Manuela, Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003, s. 141.

Çaman, Efe, „Uluslararası İlişkilerde (Neo)realist Paradigmanın Almanya’daki Gelişimi ve Evrimi. Kindermann ve Münih Okulu”, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2/8 (2006), s. 36-52

Dedeoğlu, Beril, “Savaş”, Haydar Çakmak (Der.), Uluslararası İlişkiler. Giriş, Kavram ve Teoriler, Ankara 2007, s. 25.

Deighton, Anne, “The Eleventh of September and Beyond. NATO”, The Political Quarterly (2002) Eralp, Atilla, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu. İdealizm-Realizm Tartışması”, Atila Eralp (Ed.), Devlet, Sistem, Kimlik. Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul 1996.

Grant, Charles, The Eleventh of September and Beyond. The Impact of the European Union, Political Quarterly, 2002

Gregory, Derek, “The Black Flag. Guantanamo Bay and the Space of Expection”, Swedisch Society for Anthropology and Geography (2006)

Hasenclever, Andreas, ‘Liberale Ansätze zum „demokratischen Frieden’“, Schieder, Siegfried & Spindler, Manuela, Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003

Hobe Stephan & Kimminich, Otto, “Einführung in das Völkerrecht”, 8. Auflage, Tübingen 2004

Jackson, Matthew O & Morelli, Massimo, “The Reasons for War. An Updated Surwey”, Coyne, Chris (Ed.), Handbook on the Economy on War, Stanford 2009, 1-34, http://www.stanford.edu/~jacksonm/war-overview.pdf (Erişim: 28.01.2013).

Jakobs, Andreas, „Realismus“, Schieder, Siegfried / Spindler, Manuela, Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003, s. 43.

Joseph Margolis, “Terrorism and the New Forms of War”, Metaphilosophy 35/3 (2004)

Joyner, Christopher C., “The United Nations and Terrorism. Rethinking Legal Tensions Between National Security, Human Rights and Civil Liberties”, Internatıonal Studies Perspectives 5 (2004)

Kindermann, Karl-Gottfried, “Grundelemente der Weltpolitik“, München 1991.

Kirchner, Emil J., “The Challenge of European Security Governance”, JCMS 44/5 (2006)

Lerder Lexikon Politik, Freiburg / Basel / Wien 1994

List, Martin & Behrens, Maria & Reichardt, Wolfgang & Simonis, Georg, “Internationale Politik, Probleme und Grundbegriffe”, Opladen 1995

Margolis, Joseph, “Terrorism and the New Forms of War”, Metaphilosophy 35/3 (2004)

McLean, Iain, Concise Dictinory of Politics, Oxford / New York 1996

Meyers, Reinhard, “Krieg und Frieden”, in: Handwörterbuch Internationale Politik, Opladen 1995 Morgenthau, Hans J., The Commitments of Political Science, Chicago 1962.

Primoratz, Igor, The Moralitiy of Terrorism, Journal of Applied Philosophy 14/3 (1997)

Roberts, Adam & Kingsbury, Benedict (Ed.), “United Nations, Divided World. The UN’s Roles in International Relations”, Oxford / New York 1995

Schörnig, Niklas, „Neorealismus“, Schieder, Siegfried / Spindler, Manuela, Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003, s. 62-63.

Weber, Max, „Politik als Beruf“, [München 1919], Stuttgart 1992

Weber, Max, Soziologische Grundbegriffe, Tübingen 1981, s. 89.

Yalvaç Faruk, “Savaş ve Barış”, Atila Eralp (Der.), Devlet ve Ötesi. Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İstanbul 2005, s. 251.